เลเซอร์คัทลามิเนท

รับงาน เลเซอร์คัทลามิเนท ลวดลายไม้ต่างๆ สามารถนำไปทำ ประกอบชิ้นส่วน ของประดับ เช่นโคมไฟ กล่องไม้