• อักษรฉลุนูน

อักษรฉลุนูน

งาน อักษรฉลุนูน ทำจากพลาสวูด  หนา 20 มิล ส่งงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค