อักษรซิงค์พ่นสีไฟออกหน้าอะคริลิค ยกขอบ 10 ซม ปิดหลัง ขนาดอักษร 60 ซม