• อักษรติดผนังพลาสวูด

อักษรพลาสวูด “ฟาร์มคุณแม่” หนา 1 ซม สูงประมาณ 40 ซม