• อักษรพลาสวูด

อักษรพลาสวูด

งาน อักษรพลาสวูด ร้าน BANANA SHOPPING ขนาดประมาณ 30 ซม หนา 15 มิลลิเมตร ไม่ทำสี ลูกค้าสั่งไปติดตั้งเอง