• อักษรโลโก้

อักษรโลโก้

งาน อักษรโลโก้ พลาสวูดหนา 5 มิล ติดตั้งที่โรงงาน Chiangmai Beverage