เลเซอร์คัทไม้

เลเซอร์คัทไม้ อัดหนา 3 มิล ประกอบโรบอท ตามไฟล์แบบที่ลูกค้าส่งมา ตัดแล้วส่งงานได้ทั่วประเทศ

เลเซอร์คัทไม้ ด้วยเครื่องเลเซอร์ CNC

งานเที่ยงตรงตามขนาด เนื่องจากตัดด้วยเครื่อง CNC เลเซอร์ ประกอบเข้ามุมได้เป็นกว่า สามารถตัดงานทำโมเดล แบบบ้าน อาคาร ของประดับ ตกแต่ง ฯลฯ