• อักษรอะคริลิครองโฟม

อักษรอะคริลิครองโฟม

งานผลิต อักษรอะคริลิครองโฟม ทำให้งานดูมีมีติมากขึ้น แต่มีราคาประหยัดกว่าอักษรอะคริลิคล้วนแบบหนาๆ