• แผ่นฉลุลายกั้นห้อง

แผ่นฉลุลายกั้นห้อง

งาน แผ่นฉลุลายกั้นห้อง พลาสวูด ขนาดประมาณ 2×1.5 เมตร หนา 10 มิล

ติดกับโครงกั้นห้อง ตีลูกฟักด้านล่าง ลูกค้าจ้างช่างติดตั้งและทำสีเองครับ

สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้