งานเลเซอร์คัทป้ายห้องสแตนเลส ขนาด 18×12 ซม หนา 1 มิล