เลเซอร์ป้ายไม้

งานยิง เลเซอร์ป้ายไม้ ลงไม้สัก ขนาดป้ายกลม 25 ซม สามารถยิงลวดลาย อักษร หรือโลโก้ลงบนวัสดุไม้ได้ ด้วยเครื่องเลเซอร์ CNC